hello!

hãy đặt 45.76.185.247 làm dns trung gian trên máy để có thể chặn quảng cáo nhé. có thể đặt 8.8.8.8 làm dns phụ khi dns chính không hoạt động

hỗ trợ trực tiếp fb.com/dfmcvn.
post thảo luận trên j2team.community tại đây.